เดือน: มิถุนายน 2018

ราคาน้ำมันขึ้นรอบนี้อาจไม่ช่วยดึงราคายางพาราและน้ำตาลขึ้นตามไปด้วย

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่มีแนวโน้มจบปีนี้ด้วยราคาที่สูงกว่ …