Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง 2018

ช่วงที่เหลือของปีนี้ EIC มองอยู่ 3 ประเด็นสำคัญๆ ได้แก่

  1. อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งตัวเร็วเกินคาด เนื่องจากภาวะตลาดแรงานตึงตัวทำให้ค่าจ้างขึ้นเร็ว ประกอบกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารของหลายๆ ประเทศอาจตัดสินใจต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาด ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน และรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนในระยะถัดไป
  2. สถานการณ์การเมืองในทวีปยุโรปและปัญหาในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในอิตาลีชุดใหม่ และรวมไปถึงประเทศสเปน ความคืบหน้าในการเจรจา Brexit แม้ว่าความเสี่ยงในทวีปยุโรปจะลดลง แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจโดนบั่นทอนในเรื่องของการเมืองในประเทศเหล่านี้ และยังรวมไปถึงปัญหาในตะวันออกกลางที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน หรือแม้แต่ปัญหาที่อิหร่านโดนคว่ำบาตรอีกด้วย
  3. มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ รวมไปถึงการตอบโต้จากประเทศต่างๆ ที่เป็นคู่ค้าของสหรัฐ ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ถึงแม้ว่าการที่จะเกิดสงครามการค้าจะมีโอกาสที่ต่ำ แต่ภาคอุตสาหกรรมส่งออกมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ จึงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด