แผนธุรกิจการขาย

ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภค

Continue reading “แผนธุรกิจการขาย” »

การปิดการขายให้ประทับใจที่สุด

พนักงานขายสามารถใช้วิธีการปิดการขายได้หลายวิธีตามความเหมาะสม

Continue reading “การปิดการขายให้ประทับใจที่สุด” »

ช่องทางการขายและคู่แข่งในการขาย

คู่แข่งในโลกออนไลน์ ก็คือผู้ที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันกับเรานั่นเอง ซึ่งมี
อยู่เป็นจำนวนมาก

Continue reading “ช่องทางการขายและคู่แข่งในการขาย” »

สเต็ดเล่อร์ที่สุดของผู้นำด้านเครื่องเขียน

สเต็ดเล่อร์แบรนด์เครื่องเขียนชั้นนำจากเยอรมนีตั้งไทยเป็นสถานีส่งออก ทุ่มทุน 80 ล้านบาทขยายปรับปรุงโรงงาน พร้อมรับแผนธุรกิจใหม่ Continue reading “สเต็ดเล่อร์ที่สุดของผู้นำด้านเครื่องเขียน” »

การตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการขาย

ปัจจุบนการตลาด มีบทบาทสำคัญต่อองค์กร ธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการตัดต่อเกี่ยวกับ “คน”

Continue reading “การตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการขาย” »

การรักษาลูกค้าเก่าและใหม่

ลูกค้า คือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้มาพึ่งเรา เราต่างหาก ที่จำเป็นต้องพึ่งเขา เขามิได้มาขัดจังหวะการทำงานของเรา Continue reading “การรักษาลูกค้าเก่าและใหม่” »

การแสดงความสามารถของสินค้าในการขาย

การสร้างความแตกต่างที่ฟังก์ชันของสินค้าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นเทคนิคในการขาย Continue reading “การแสดงความสามารถของสินค้าในการขาย” »

อยากทำงานธุรการต้องรู้อะไรบ้าง

งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน Continue reading “อยากทำงานธุรการต้องรู้อะไรบ้าง” »

ธุรกิจทำเงินที่คุณก็สามารถลงทุนได้

สำหรับผู้ที่ต้องการหาอาชีพ และต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยตรงฟังทางนี้ Continue reading “ธุรกิจทำเงินที่คุณก็สามารถลงทุนได้” »

ความสำเร็จของธุรกิจ

ธุรกิจเป็นพลังผลักดันที่ครอบคลุมไปทั่วสังคมของมนุษย์ เป็นที่ก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน เป็นแหล่งที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรายได้และภาษีอากร Continue reading “ความสำเร็จของธุรกิจ” »

error: Content is protected !!